Multimedia Đọc Báo in
15:17, 26/09/2021
Để ứng phó với dịch COVID-19, nhiều địa phương áp dụng biện pháp học trực tuyến (online) và một vài biện pháp khác không tập trung học sinh nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​