Multimedia Đọc Báo in
08:36, 13/05/2024
Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều bất ổn, biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng, tình trạng suy giảm nguồn tài nguyên gia tăng thì “chuyển đổi kép”, tức kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh, trở thành xu hướng tất yếu để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững.