Multimedia Đọc Báo in
18:21, 05/12/2023
Theo Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ngày 5/12/2023 của UBND tỉnh, hướng đến phát triển mỗi người dân thành một công dân số; mỗi doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh thành một doanh nghiệp số.
(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.