Multimedia Đọc Báo in
08:09, 27/09/2021
Việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) cho mọi người dân, trong đó có một bộ phận không nhỏ là học sinh, sinh viên (HSSV) được xem là nền tảng quan trọng trong thực hiện BHYT toàn dân.
Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​