Multimedia Đọc Báo in
08:43, 19/05/2024
  ↵ Không giống như những vi rút khác bị hệ miễn dịch của con người tấn công và đào thải, HIV lại có khả năng tấn công và làm suy yếu hệ miễn dịch.