Multimedia Đọc Báo in
08:28, 07/02/2023
Thời gian qua, nhiều nông hộ người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Cư M’gar đã năng động, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tìm tòi các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Tiểu đoàn 303 sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới
Hằng năm, Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận hàng trăm thanh niên từ các địa phương trong tỉnh đến học tập, huấn luyện và công tác. Đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo để đón nhận chiến sĩ mới.