Multimedia Đọc Báo in
11:46, 27/09/2021
  ↵UBND huyện Ea Kar vừa quyết định thiết lập vùng cách ly y tế và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với buôn Tơng Sinh (xã Ea Đar) để phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 27-9 cho đến khi có thông báo mới.
Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​