Multimedia Đọc Báo in
08:10, 27/09/2021
Bản sắc văn hóa đô thị được xem là yếu tố đóng vai trò động lực cho sự phát triển. Với Buôn Ma Thuột, bản sắc ấy sớm được định hình qua từng giai đoạn lịch sử - và đến nay
Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​