Multimedia Đọc Báo in
15:05, 28/09/2023
Trong hai ngày 7 và 8/10, tại Thủ đô Hà Nội, UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức chương trình “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” năm 2023.