Multimedia Đọc Báo in

Cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

11:20, 09/07/2024

Từ ngày 9 đến 11/7, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) tỉnh tổ chức lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức QP&AN.

Tham gia lớp cập nhật kiến thức có 80 học viên là trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức danh tương đương của ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng.
Các đại biểu tham dự khai mạc lớp cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh.

Trong 3 ngày, học viên sẽ đươc cập nhật, nghiên cứu quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; những mô hình tốt, kinh nghiệm tốt…

Để quá trình học đạt kết quả cao, Hội đồng QP&AN tỉnh yêu cầu học viên nêu cao ý thức trách nhiệm; tích cực nghiên cứu, làm sâu sắc những nội dung được quán triệt; trên cơ sở đó vận dụng vào từng cương vị công tác sát đặc điểm, tình hình từng cơ quan, đơn vị.

Song Quỳnh

 


Ý kiến bạn đọc