Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Đảng bộ xã Cư Bông lần thứ IX

09:47, 05/06/2020

Trong hai ngày 3 và 4-6, Đảng bộ xã Cư Bông (huyện Ea Kar) đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ xã Cư Bông có 18 chi bộ trực thuộc với 195 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

321113
Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă (bìa phải) tặng hoa chúc mừng đại hội 

Tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 150 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 25,3 triệu đồng (tăng 126,3% so với năm 2015, đạt 100,6% chỉ tiêu nghị quyết).

Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc áp dụng cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có hiệu quả cao.

Ngành thương mại, dịch vụ có bước phát triển khá, năm 2020 ước đạt 22,1 tỷ đồng (bằng 102,4% chỉ tiêu nghị quyết). Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến cuối năm 2020 ước 6,5 tỷ đồng (đạt 129,1% chỉ tiêu đề ra).

312
Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 7,5%/năm, hiện toàn xã còn 528 hộ nghèo, chiếm 35,8%.

Đảng bộ xã luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác phát triển đảng viên mới luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao, trong nhiệm kỳ đã kếp nạp 47 đảng viên mới.

323
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư Bông khóa IX ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đã thảo luận, thông qua mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 6,5 – 7%/năm; tổng giá trị sản xuất đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 241,3 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân đầu người năm cuối nhiệm kỳ đạt 35,5 triệu đồng; tổng vốn huy động trong nhiệm kỳ đạt 150 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa IX gồm 15 đồng chí; đồng chí Trần Đình Thảo tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xuân Thao

 


Ý kiến bạn đọc