Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea Kar mở rộng lần thứ 12

22:31, 20/12/2017

Ngày 20-12, Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2017, thu ngân sách trên địa bàn huyện Ea Kar ước thực hiện hơn 123 tỷ đồng, đạt 150% chỉ tiêu nghị quyết; tổng giá trị sản xuất đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2016. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, an sinh xã hội, dân tộc được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động nguồn vốn 2.505 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. Đến nay, huyện Ea Kar đạt và cơ bản đạt 12,86/13,5 tiêu chí nông thôn mới/xã.

21
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm, Đảng bộ huyện Ea Kar đã kết nạp được 269 đảng viên, đạt trên 103% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 5.696 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tiến hành thường xuyên; cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng và 35 đảng viên do có sai phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, vi phạm nguyên tắc tài chính...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những tồn tại, hạn chế cũng như đưa ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018, tập trung vào một số chỉ tiêu như: phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 193 tỷ đồng; xây dựng thêm 4 trường học đạt chuẩn Quốc gia và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên theo chuẩn mới...

Xuân Thao


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.