Multimedia Đọc Báo in

Huyện Đoàn Krông Búk:

Bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn

14:55, 17/09/2019

Trong hai ngày 17 và 18-9, Huyện Đoàn Krông Búk tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội năm 2019 cho 70 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc Huyện Đoàn và các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở trong huyện.

Các học viên được bồi dưỡng 6 bài học lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn và quán triệt chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

f
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng và tập huấn

Ngoài ra, các học viên còn được tập huấn Kỹ năng quản trò, hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn, chi hội; kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động tại chi đoàn, chi hội; tham quan một số mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện…

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc