Multimedia Đọc Báo in

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên giáo tại huyện Ea Kar

21:34, 29/05/2020

Ngày 28-5, Đoàn Kiểm tra số 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trịnh Dũng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác tuyên giáo, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị tại huyện Ea Kar.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar, trong năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã có nhiều nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương pháp tham mưu cho Đảng bộ huyện triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác giáo dục lý luận chính trị.

3123
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trịnh Dũng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động làm tốt công tác tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trên địa bàn; nắm bắt, tổng hợp, phân tích tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. 

4234
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trịnh Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ea Kar thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar cần tăng cường công tác tham mưu, kiểm tra, đôn đốc trong công tác tuyên giáo; nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương, nhất là tuyên truyền tình hình trước, trong và sau đại hội đảng các cấp; nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

                                                                                                                                             Xuân Thao

 

 


Ý kiến bạn đọc