Khai thác hơn 178 nghìn khối gỗ rừng trồng
Cập nhật lúc 17:18, Thứ Bảy, 06/01/2018 (GMT+7)

Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, trong năm 2017, toàn tỉnh đã khai thác 1.957,25 ha rừng trồng với sản lượng gỗ 178.026,7 m3.

Trong đó, diện tích rừng trồng thuộc các tổ chức, công ty 1.028,1 ha; hộ gia đình, cá nhân 929,1 ha, tập trung chủ yếu trên địa bàn các huyện: M’Đrắk, Krông Bông, Ea Kar, Lắk, Krông Năng.

Người dân
Người dân huyện M'Đrắk chuẩn bị cây giống để trồng rừng.

Trong những năm gần đây, gỗ rừng trồng được thu mua với giá cao, mang lại lợi nhuận từ 50-80 triệu đồng/ha (chu kỳ khai thác 4-5 năm) nên người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh đã mở rộng diện tích trồng rừng. 

Việc phát triển rừng trồng đã góp phần cải thiện đời sống cho một bộ phận không nhỏ người dân ở vùng sâu, vùng xa; phủ xanh đất trống đồi núi trọc, nâng cao độ che phủ rừng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 54.770,9 ha rừng trồng.

Vạn Tiếp

,