Multimedia Đọc Báo in

Năm 2021, phấn đấu tỷ lệ nợ xấu vốn chính sách dưới 2%

19:30, 28/01/2021

Năm 2020, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nên chất lượng tín dụng được nâng cao.

Trong tổng số dư nợ 5.224 tỷ đồng toàn chi nhánh, nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ có hơn 8,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,16%, trong đó, nợ quá hạn gần 3,4 tỷ đồng, nợ khoanh hơn 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 6/15 phòng giao dịch cấp huyện có tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn bình quân chung toàn tỉnh, 79/184 xã, 490/506 hội đoàn thể cấp xã và 7 hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện không có nợ quá hạn. Về chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch, 15/15 phòng giao dịch cấp huyện, 184/184 xã đạt loại tốt. Đối với các tổ tiết kiệm và vay vốn, trong số 4.149 tổ đang hoạt động, có 3.880 tổ xếp loại tốt, 236 tổ xếp loại khá, 33 tổ xếp trung bình và không có tổ xếp loại yếu.

Ký giao ước thi đua
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh ký kết giao ước thi đua trong đơn vị

Năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh phấn đấu tỷ lệ tăng trưởng dư nợ đạt từ 8 -10% trở lên, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh dưới 0,2%

 Minh Thông


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.