Multimedia Đọc Báo in

Phấn đấu đưa Cư Kuin trở thành huyện khá của tỉnh

16:30, 05/02/2021

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, chính quyền, nhân dân các dân tộc Cư Kuin đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Năm 2020, dù chịu tác động từ đại dịch Covid-19, bệnh bạch hầu cùng thiên tai, nhưng nền kinh tế của huyện vẫn giữ ổn định. Tổng giá trị sản xuất đạt khoảng 4.206 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2019; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 2.249 tỷ đồng, tăng 9,44% so với năm 2019; thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt trên 74 tỷ đồng, bằng 104,89% kế hoạch tỉnh giao. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn năm 2020 là trên 66 tỷ đồng, trong đó gần 25% do nhân dân đóng góp.

Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin nhiệm kỳ 2020 - 2025  nhận hoa chúc mừng của Thường trực Tỉnh ủy - Ảnh: H.Chuyên
Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận hoa chúc mừng của Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: H.Chuyên

Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt để làm tiền đề cho phát triển kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chú trọng đề ra các giải pháp cụ thể trên tất cả các mặt Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra… Trong năm 2020, toàn huyện đã kết nạp được 180 đảng viên mới, đạt 109% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 4.273 đồng chí. Nhiều năm liền, huyện Cư Kuin là một trong những đơn vị tiêu biểu của tỉnh hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới.

Năm 2020 cũng là năm đặc biệt đối với Đảng bộ huyện Cư Kuin khi đã vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội. Đó là vinh dự của huyện và cũng đặt ra những trách nhiệm lớn về việc đoàn kết xây dựng Đảng bộ.

Nghị quyết Đảng bộ huyện Cư Kuin nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá để thúc đẩy nền kinh tế phát triển, trong đó tập trung vào việc xây dựng các vùng nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao, hình thành và phát triển một số vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hoá theo chuỗi; tập trung hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Cư Kuin; phát huy lợi thế của từng xã để xây dựng sản phẩm hàng hóa tiêu biểu theo phương châm “mỗi xã một sản phẩm”…

Tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cư Kuin khóa mới sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo những bước đột phá mới đưa Cư Kuin trở thành huyện khá của tỉnh.

Lê Thái Dũng
 Bí thư Huyện ủy Cư Kuin

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.