Thị xã Buôn Hồ: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,66%
Cập nhật lúc 20:00, Thứ Năm, 14/12/2017 (GMT+7)

Nhờ chú trọng công tác giảm nghèo bằng nhiều hình thức khác nhau, tỷ lệ hộ nghèo ở thị xã Buôn Hồ đã giảm từ 5,65% vào cuối năm 2016 xuống còn 4,66% vào cuối năm 2017.

Để đạt được kết quả trên, trong năm 2017, thị xã Buôn Hồ luôn chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; thực hiện đối thoại giữa người nghèo với chính quyền địa phương tại 12 xã, phường nhằm nắm bắt được những khó khăn, cũng như nguyện vọng của người nghèo tại địa phương; tập trung thực hiện tốt chính sách đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, trong năm đã tạo việc làm mới cho gần 1.800 lao động;  tổ chức 15 lớp hội thảo, tập huấn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ bệnh dịch trên cây trồng, vật nuôi…

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ hộ nghèo tại thị xã Buôn Hồ lao động sản xuất.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ hộ nghèo thị xã Buôn Hồ lao động sản xuất.

Thị xã cũng đẩy mạnh các hoạt động tín dụng với lãi suất thấp cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập…

Khả Lê

 

,