Multimedia Đọc Báo in

Thông qua hoạt động chuyên môn, thực thi nhiệm vụ: Hình thức hữu hiệu để phổ biến, giáo dục pháp luật

08:05, 08/04/2018

Có nhiều hình thức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, như: phổ biến giáo dục pháp luật thông qua họp báo, các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, pa-nô, áp-phích, thông cáo báo chí; phổ biến trực tiếp; đăng tải trên Công báo, trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, khu dân cư; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; tủ sách pháp luật,…

Đây chính là các hình thức mà các cơ quan nhà nước hiện nay thường áp dụng thực hiện.

Có một hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật rất hữu hiệu là thông qua các hoạt động chuyên môn, thực thi nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan nhà nước, của từng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân (gọi chung là cán bộ, công chức). Tại khoản 2 Điều 34 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức là “chủ động, tích cực kết hợp thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động chuyên môn, thực thi nhiệm vụ”. Đây là hình thức phổ biến, giáo dục giản đơn nhưng thiết thực, gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi pháp luật của từng cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, mang lại hiệu quả cao và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

Một tiểu phẩm tại Hội thi
Một tiểu phẩm tại Hội thi "Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp xã với pháp luật" do UBND tỉnh tổ chức. Ảnh: D. Tiến

Có thể nói, cán bộ, công chức là những tấm gương đi đầu trong thực hiện pháp luật nhằm “biến” những quy tắc của pháp luật trở thành hoạt động thực tế. Phổ biến, giáo dục pháp luật không những nhằm tuyên truyền các quy định của pháp luật mà quan trọng hơn là “truyền tải” ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật; gương người tốt, việc tốt. Chính vì vậy, các hoạt động tích cực của các chủ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong phổ biến và giáo dục pháp luật hiện nay bởi đó là những minh chứng sinh động về việc “nói và làm theo Hiến pháp và pháp luật”.

Một khi cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức thực thi công vụ một cách công bằng, đúng pháp luật, phù hợp với nguyện vọng của người dân và xã hội thì sẽ khích lệ người dân tự giác tìm hiểu và chấp hành pháp luật do Nhà nước ban hành. Ngược lại, nếu cán bộ, công chức tùy tiện trong việc thực thi pháp luật sẽ làm cho người dân không tin tưởng vào tính công bằng của pháp luật, từ đó xem thường và không có ý thức tìm hiểu pháp luật, thậm chí không chấp hành pháp luật. Vậy, để kết hợp thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động chuyên môn, thực thi nhiệm vụ, cần đặt ra yêu cầu gì?

Trong xu thế Chính phủ đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hành động, kiến tạo và phục vụ thì việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn, thực thi nhiệm vụ chính là hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả bằng hành động.

 

Tại khoản 5 Điều 11 Luật Phổ biến giáo dục, pháp luật có quy định hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật “thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở”, tức là thông qua hoạt động công vụ mà tuyên truyền cho đối tượng được phổ biến nhằm nâng cao hiểu biết, niềm tin pháp luật, qua đó hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của họ.

Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là mỗi cơ quan nhà nước phải thường xuyên bồi dưỡng, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; quán triệt ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cung ứng dịch vụ hoặc giải quyết công việc cho công dân, tổ chức. Cán bộ, công chức phải có trách nhiệm tích cực tìm hiểu học tập pháp luật, đồng thời gương mẫu trong thực thi và chấp hành pháp luật, không tùy tiện trong thực hiện pháp luật.

Ngoài ra, cán bộ, công chức với vai trò là người trực tiếp phổ biến, giáo dục pháp luật còn cần phải tận tụy với công việc, luôn tận tình phục vụ cho mọi đối tượng, không quản ngại đối với những vấn đề mới phát sinh; bản thân luôn phải cố gắng học tập, phấn đấu vươn lên; tích luỹ kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội, kiến thức chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, còn phải biết lắng nghe sự phản hồi của đối tượng được phổ biến pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ để cảm nhận, thấu hiểu, phản hồi một cách tích cực, hoặc qua đó giúp cơ quan, đơn vị mình tổng hợp những nội dung chưa phù hợp của pháp luật để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, góp phần hoàn thiện pháp luật có liên quan.

Hoàng Trọng Hùng


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia