Multimedia Đọc Báo in

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận – hành chính dành cho ngành Giáo dục

22:37, 23/12/2018

Sở GD-ĐT phối hợp với Trường Chính trị tỉnh vừa khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung dành cho ngành Giáo dục tỉnh, khóa học 2018-2019.

Tham gia lớp học có 80 học viên là cán bộ các phòng, ban thuộc sở GD-ĐT; cán bộ lãnh đạo, cán bộ dự nguồn trong quy hoạch của các cơ sở giáo dục thuộc Sở GDĐT.

 Casc
Các học viên tham gia lớp học.

Trong thời gian 2 năm (2018 - 2019), học viên được nghiên cứu 7 phần học (1.056 tiết học) gồm: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình nhiệm vụ địa phương, nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa. 

Những nội dung của khóa học giúp cho học viên có thêm phương pháp khoa học và tư duy lãnh đạo, quản lý hiện đại để có thể giải quyết được những vấn đề mới, xử lý tình huống nảy sinh trong quá trình thực tiễn của ngành Giáo dục tỉnh hiện nay.

Nguyên Đạt

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Vui Tết Bunpimay ở huyện Buôn Đôn
Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, một số thương nhân ở đất nước triệu voi (Lào) đến vùng đất Bản Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk ngày nay) để buôn bán, trao đổi hàng hóa và quyết định dừng chân lập làng sinh sống ở đây. Trong hành trang đến vùng đất mới, họ mang theo những nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của vùng đất triệu voi, trong đó có Tết Bunpimay được gìn giữ, phát huy đến hôm nay.