Đắk Lắk được giao 216 tỷ đồng cho vay chính sách xã hội
Cập nhật lúc 17:06, Thứ Sáu, 02/03/2018 (GMT+7)
.
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã quyết định giao vốn đợt 1 năm 2018 cho Đắk Lắk để thực hiện cho vay chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, năm 2018 Chi nhánh NHCSXH Đắk Lắk được giao 216 tỷ đồng (tăng 5,4% so với năm 2017) để thực hiện cho vay ưu đãi hộ nghèo; học sinh, sinh viên; hộ cận nghèo; hộ gia đình sản xuất kinh doanh và thương nhân tại vùng khó khăn; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…
 
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ea Súp kiểm tra hiệu quả vốn vay trên địa bàn
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ea Súp kiểm tra hiệu quả vốn vay trên địa bàn
Điểm mới trong kế hoạch vốn năm 2018 là lần đầu tiên Đắk Lắk được phân bổ vốn để cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 (theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ), với số tiền 15 tỷ đồng. Ngoài ra, tăng vốn thực hiện chương trình cho vay làm nhà ở hộ nghèo (theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ) lên 21 tỷ đồng.
 
Giang Nam
,