Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường xây dựng thế trận biên phòng toàn dân

08:16, 28/02/2019

Đắk Lắk nằm ở trung tâm của địa bàn chiến lược Tây Nguyên, có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh, có đường biên giới dài hơn 73 km tiếp giáp với tỉnh Mundulkiri (Vương quốc Campuchia).

Khu vực biên giới của tỉnh có 4 xã thuộc hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp, là nơi chung sống của 24 dân tộc anh em với 22.139 nhân khẩu. Trong những năm qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng biên giới và khu vực biên giới, xây dựng thế trận biên phòng của tỉnh ngày càng vững mạnh, chú trọng kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại phát huy sức mạnh tổng hợp để quản lý bảo vệ và phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia.

Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện một số dự án kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới và đạt được những kết quả quan trọng; thực hiện hiệu quả Quyết định số 741-QĐ/TU ngày 21-3-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, buôn các xã biên giới. Đồng thời, nhiều phong trào như: tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, buôn; “phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới”, “thanh niên không vi phạm pháp luật”; các hoạt động hướng về biên giới như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Giếng nước vùng biên”, “Mái ấm Chiến sĩ nơi biên giới” và các chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo… được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần từng bước nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu thăm cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê.
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu thăm cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy đã phối hợp với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng lãnh đạo xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách bộ đội biên phòng tỉnh vững mạnh, hằng năm đều chỉ đạo bố trí nguồn ngân sách địa phương xây dựng hệ thống giao thông khu vực biên giới, công trình chiến đấu, phương tiện cơ động... phục vụ nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Doanh trại và một số điều kiện bảo đảm cho sinh hoạt, công tác của các đơn vị bộ đội biên phòng không ngừng được nâng cấp, cải tạo khang trang hơn. Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện hoạt động kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh với các đồn biên phòng do Tỉnh ủy trực tiếp phân công nhằm động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, tạo điều kiện về vật chất giúp bộ đội biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phải xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ở khu vực biên giới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Luật Biên giới Quốc gia, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia tới đông đảo cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, nhất là nhân dân vùng biên; không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác đối với âm mưu, thủ đoạn hoạt động của bọn phản động và sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Bộ đội Biên phòng và lực lượng dân quân tuần tra biên giới.
Bộ đội Biên phòng và lực lượng dân quân tuần tra biên giới.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, đưa hoạt động này thành nền nếp, có hiệu quả thiết thực. Thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Xác định rõ nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia.

Quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền, kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại"; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững gắn với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trên khu vực biên giới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Song song đó, thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Tăng cường công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa 3 lực lượng: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010 của Chính phủ góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Êban Y Phu

 Bí thư Tỉnh ủy


Ý kiến bạn đọc


Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở huyện Ea Súp
Trong đêm ngày 15 và sáng 16-10 trên địa bàn huyện Ea Súp xuất hiện mưa to đến rất to kéo dài, kèm theo nước đầu nguồn từ các dòng sông, suối và xả lũ từ công trình thủy lợi đã gây ngập lụt cục bộ tại một số xã trên địa bàn huyện.