Multimedia Đọc Báo in

Hơn 324 tỷ đồng thực hiện Chương trình Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2011-2015

21:01, 18/05/2015

Thực hiện Chương trình Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2011-2015, Dak Lak đã đầu tư hơn 324 tỷ đồng cho công tác giải quyết việc làm và dạy nghề, trong đó, hơn 230 tỷ đồng vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia và gần 94 tỷ đồng vốn lồng ghép từ ngân sách địa phương.

1
Trung tâm Dạy nghề huyện Cư Kuin được đầu tư hệ thống máy vi tính đồng bộ, hiện đại

Từ nguồn vốn trên, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 27.000 lao động, bình quân mỗi năm hỗ trợ cho trên 2.000 lao động nông thôn học nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ và hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng 1.120 lao động. Đồng thời, tỉnh đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho 12/14 trung tâm dạy nghề công lập cấp huyện; đầu tư trang thiết bị thực hiện 10 nghề trọng điểm cho 2 trường dạy nghề công lập và trang thiết bị nghề may công nghiệp cho Trung tâm Giáo dục Lao động – Xã hội tỉnh.

2
Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động

Tuy nhiên, do nguồn vốn còn hạn chế nên công tác giải quyết việc làm và hỗ trợ học nghề hằng năm không đạt kế hoạch, tiến độ đầu tư các trung tâm dạy nghề cấp huyện còn chậm, số lượng, trình độ tay nghề và kiến thức sư phạm của giáo viên dạy nghề chưa cao… đã ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.