Multimedia Đọc Báo in

Công ty TNHH MTV Cà phê 15: Tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông

09:15, 10/10/2019

Công ty TNHH MTV Cà phê 15 (Quân khu 5) có hơn 1.000 công nhân và người lao động, đứng chân trên địa bàn 18 xã, phường thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và TP. Đà Nẵng.

Để bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Công ty TNHH MTV Cà phê 15 đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp hưởng ứng và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung của Luật Giao thông đường bộ.

Ngay sau khi có chỉ thị, hướng dẫn của Quân khu 5 về thực hiện Luật Giao thông đường bộ, Đảng ủy công ty xây dựng nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung đột phá vào việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho công nhân, người lao động; gắn việc thực hiện Luật với các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông; đẩy mạnh phong trào xây dựng “văn hóa giao thông” trong toàn đơn vị.

Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên luôn đi đầu trong thực hiện “Năm ATGT”, tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện  khẩu hiệu hành động cụ thể “4 có” (có phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng kỹ thuật tốt, có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, có đội mũ bảo hiểm, có văn hóa khi tham gia giao thông) và “3 không” (không uống rượu bia, không chạy quá tốc độ, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ).

Công ty TNHH MTV Cà phê 15 kiểm tra các điều kiện bảo đảm ATGT trước khi cán bộ, công nhân rời khỏi đơn vị.
Công ty TNHH MTV Cà phê 15 kiểm tra các điều kiện bảo đảm ATGT trước khi cán bộ, công nhân rời khỏi đơn vị.

 

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và thiết thực, từ năm 1996, đến nay Công ty TNHH MTV Cà phê 15 không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật hay mất ATGT.

Công ty TNHH MTV Cà phê 15 còn thực hiện “Năm ATGT” gắn với “Năm mẫu mực về điều lệnh chính quy”, lồng ghép các nội dung “Mỗi tuần học một điều luật”. Công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông được thực hiện đồng bộ thông qua thông báo chính trị; các hoạt động: Ngày Chính trị - văn hóa - tinh thần, Ngày Pháp luật, hoạt động giao lưu, kết nghĩa. Bên cạnh đó, đơn vị còn chú trọng tổ chức tuyên truyền trực quan trên hệ thống bảng tin, pa nô, áp-phích, mạng truyền thanh nội bộ; thông qua cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình; nêu gương các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm trật tự ATGT để mọi người học tập. Việc xây dựng Tủ sách pháp luật trong các phòng đọc, Phòng Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu những kiến thức về pháp luật.

Công ty TNHH MTV Cà phê 15 kiểm tra các điều kiện bảo đảm ATGT trước khi cán bộ, công nhân rời khỏi đơn vị.
Công ty TNHH MTV Cà phê 15 kiểm tra các điều kiện bảo đảm ATGT trước khi cán bộ, công nhân rời khỏi đơn vị.

Cùng đó, hằng năm Công ty TNHH MTV Cà phê 15 đều phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm mới, nâng cấp và phát quang, dọn vệ sinh các đoạn đường trên địa bàn đứng chân, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Trong đó, Công ty đã huy động đầu tư xây dựng hơn 170 km đường nhựa, đường cấp phối trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Bình Định


Ý kiến bạn đọc