Multimedia Đọc Báo in

Kỷ niệm 60 năm giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960 – 20-12-2020)

Hạt nhân đoàn kết trong cách mạng miền Nam

08:40, 23/12/2020

Ngày 20-12-1960, tại xã Tân Lập, huyện Châu Thanh (nay thuộc huyện Tân Biên), tỉnh Tây Ninh, Đại hội đại biểu các giai cấp và tầng lớp nhân dân, tôn giáo và dân tộc toàn miền Nam quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN).

Đại hội đã thông qua Tuyên ngôn, Chương trình hành động “10 điểm” với nội dung cơ bản là đánh đổ chế độ thuộc địa trá hình của đế quốc Mỹ và bọn tay sai Ngô Đình Diệm, xây dựng một miền Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc.

Ngay khi mới ra đời, với chủ trương sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cách mạng miền Nam là “hòa bình trung lập”, “tiến tới hòa bình thống nhất”, Mặt trận đã tập hợp đông đảo các đảng phái, các đoàn thể, các nhân sĩ đại diện cho mọi khuynh hướng chính trị, tôn giáo, dân tộc và các tầng lớp nhân dân ta.

Trên cơ sở tập hợp lực lượng, Mặt trận tiến hành xây dựng và phát triển lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang. Với hệ thống tổ chức của mình từ Trung ương đến cơ sở, Mặt trận đã vận động, tổ chức được một đội quân chính trị và phong trào đấu tranh chính trị sôi nổi, đều khắp trên tất cả các địa bàn từ nông thôn đến khắp các đô thị ở miền Nam. Các cuộc đấu tranh của công nhân, lao động, học sinh, sinh viên, trí thức, đồng bào Phật giáo và các tầng lớp nhân dân khác với đỉnh cao là phong trào đấu tranh của đồng bào Phật giáo cuối năm 1963, phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ của công nhân và học sinh, sinh viên Sài Gòn năm 1970... làm cho ngụy quyền tay sai bị lung lay đến tận gốc rễ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu niên anh hùng dũng sĩ miền Nam trong Đoàn Đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc năm 1969.  Ảnh tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu niên anh hùng dũng sĩ miền Nam trong Đoàn Đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc năm 1969. Ảnh tư liệu

Căn cứ vào tương quan lực lượng trên mỗi địa bàn, mỗi vùng chiến lược, quân giải phóng và các tầng lớp nhân dân miền Nam tiến hành chống đế quốc Mỹ và tay sai bằng nhiều hình thức, vận dụng linh hoạt và kết hợp các hình thức đấu tranh “hai chân, ba mũi, ba vùng”, kết hợp đấu tranh trên cả ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao; kết hợp tiến công và nổi dậy, tổng công kích, tổng khởi nghĩa, tổng tiến công và nổi dậy… tạo ra sức mạnh tổng hợp của cuộc chiến tranh nhân dân, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh, tiến lên đánh bại hoàn toàn chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.

Hoạt động đối ngoại của MTDTGPMNVN đã góp phần hết sức quan trọng vào việc đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Chủ trương đối ngoại mềm dẻo, linh hoạt của Mặt trận đã góp phần khơi dậy phong trào cách mạng thế giới “chống Mỹ, ủng hộ Việt Nam” và “ủng hộ Việt Nam chống Mỹ”. Đây là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao, góp phần vào thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Với những hình thức tập hợp lực lượng theo ngành nghề, giới tính, lứa tuổi… và bằng những chủ trương, chính sách đoàn kết của mình, MTDTGPMNVN đã tập hợp được mọi lực lượng yêu nước ở miền Nam, trên cơ sở đó xây dựng được lực lượng chính trị, vũ trang. Mặt trận thực hiện chức năng là chính quyền cách mạng xây dựng hậu phương tại chỗ, làm bàn đạp tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam. Những thành công của Mặt trận đã góp phần quyết định vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam và thống nhất nước nhà.

Kinh nghiệm, bài học quý giá về việc tập hợp lực lượng một cách sáng tạo, độc đáo của MTDTGPMNVN đã và đang được thực hiện, được phát huy trong một hình thức mặt trận rộng rãi - đó là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay.

Đinh Duy Linh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khí thế Tháng Thanh niên
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, qua đó khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.