Multimedia Đọc Báo in

Điện Biên Phủ - Chiến thắng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng!

07:59, 07/05/2021

Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954) là một trong những trang sử đẹp nhất, hào hùng nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là thắng lợi quân sự lớn nhất của quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương.

Thắng lợi của đường lối chiến lược đúng đắn

Sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thể hiện trong Chiến dịch Ðiện Biên Phủ bắt nguồn từ đường lối cách mạng, đường lối chính trị, quân sự; nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, đúng đắn, sáng tạo của Ðảng ta trong cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ; trong việc vận dụng tài tình và sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh và cách mạng, về lãnh đạo đấu tranh vũ trang và xây dựng lực lượng vũ trang.

Dưới khẩu hiệu “Vì độc lập cho dân tộc, vì ruộng đất cho nông dân”, Đảng đã động viên toàn dân, đoàn kết tất cả các giai cấp cách mạng, các phần tử yêu nước, đoàn kết các dân tộc, củng cố và mở rộng Mặt trận Dân tộc thống nhất trên cơ sở liên minh công nông, qua đó đã động viên được lực lượng to lớn của toàn dân tham gia cuộc chiến tranh giải phóng. Chính dựa trên đường lối đó mà Đảng ta đã thành công trong việc phát động chiến tranh nhân dân, trong việc củng cố và mở rộng hậu phương của cuộc kháng chiến, trong sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng lớn mạnh, huy động sức người, sức của của nhân dân yêu nước.

Chiều 7-5-1954, lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries đánh dấu chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng.    Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chiều 7-5-1954, lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries đánh dấu chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Cùng với đó, Đảng đã xây dựng lực lượng vũ trang của nhân dân gồm ba thứ quân: Chủ lực, địa phương và dân quân; phương châm tác chiến đi từ chiến tranh du kích tiến dần lên chiến tranh chính quy, từ du kích chiến tiến dần lên vận động chiến và công kiên chiến, luôn luôn kết hợp chặt chẽ và linh hoạt các hình thức tác chiến đó. Thực tiễn của cuộc kháng chiến đã chứng minh sự thành công của đường lối quân sự đúng đắn của Đảng; lực lượng vũ trang của nhân dân từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh đã phát triển không ngừng.

Với kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng và lãnh đạo đấu tranh vũ trang được tích lũy, với tinh thần triệt để cách mạng của một Đảng tiên phong, với quyết tâm tiêu diệt địch đưa kháng chiến đến thắng lợi, Trung ương Đảng ta đã phân tích tình hình một cách khách quan và khoa học, đánh giá chỗ mạnh, chỗ yếu của chúng, khả năng chiến đấu to lớn của quân đội và nhân dân ta, trên cơ sở phân tích một cách toàn diện cục diện chiến sự toàn quốc, phân tích đúng đắn chỗ mạnh rất lớn và những nhược điểm rất căn bản của địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Với một lòng tin tưởng mãnh liệt vào khả năng chiến đấu và sáng tạo của quân đội và nhân dân ta, Trung ương đã hạ quyết tâm chiến lược: Tập trung toàn lực tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ, đó là quyết tâm chiến lược vô cùng sáng suốt và anh dũng, để làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Thắng lợi của tinh thần quyết chiến, quyết thắng

Nhân dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đã nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, hết lòng phục vụ tiền tuyến, đoàn kết chiến đấu bên cạnh bộ đội, thực hiện khẩu hiệu: “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Khắp nơi trong nước, ở chiến trường chính cũng như ở các chiến trường phối hợp, ở vùng tự do cũng như ở vùng sau lưng địch, nhân dân ta đã dồn sức người sức của cho các mặt trận.

Nhân dân vùng Tây Bắc mới giải phóng, còn nghèo khổ vẫn hăng hái góp phần lương thực còn lại cho bộ đội, những đoàn xe đạp thồ đã nâng mức trọng tải mỗi xe lên tới hàng tạ. Dân công chở thuyền, mảng trên sông phần nhiều là phụ nữ đã vượt qua biết bao dòng nước xiết, khắc phục biết bao nhiêu ghềnh thác hiểm nghèo. Tại hỏa tuyến, nhân dân đã chiến đấu sát cánh với bộ đội, xông pha trong khói lửa tải đạn, tải thương binh. Tại các bệnh viện, trên đường tải thương, nhân dân đã săn sóc bộ đội như con em ruột thịt. Trên các tuyến đường, nhân dân ta ngày đêm làm đường, sửa đường dưới sự uy hiếp của máy bay địch, ngay trên những quả bom nổ chậm.

Trong cuộc chiến đấu vĩ đại trên mặt trận Điện Biên Phủ, quân đội ta đã xây dựng trận địa hàng trăm cây số, đã chiến đấu liên tục trong mấy tháng ròng rã. Biết bao gương hy sinh đáng kính phục, mãi mãi tiêu biểu cho truyền thống tốt đẹp của quân đội ta: Bế Văn Đàn đã lấy thân mình làm giá súng; Hoàng Văn Nô dùng lưỡi lê liên tiếp đâm chết nhiều tên địch cho đến khi bị tử thương mà còn ở trong tư thế hiên ngang diệt địch; Tô Vĩnh Diện không chút do dự hy sinh tính mạng để bảo vệ pháo; Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Đó còn là những chiến sĩ quân báo một mình dùng mưu trí bắt sống nhiều tên địch, những chiến sĩ lái xe bị thương nhưng không rời tay lái, những chiến sĩ công binh vật lộn với bom nổ chậm, những chiến sĩ quân y, vận tải lao mình trong khói lửa để chuyển đạn, tải thương, những chiến sĩ thông tin quên mình để bảo vệ đường dây liên lạc… Đó là những đơn vị ở mặt trận Điện Biên Phủ cũng như ở các mặt trận phối hợp, dù là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương hay dân quân du kích, tất cả đều đã khắc phục gian khổ, khó khăn, lập nên những chiến công rực rỡ, góp phần vào thắng lợi vĩ đại.

Thắng lợi của tình đoàn kết quốc tế

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới”. Trong suốt những năm kháng chiến, nhất là trong Chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954, đứng trước âm mưu xâm lược của kẻ thù chung, Quân giải phóng Pathét Lào đã đồng cam, cộng khổ, sát cánh chiến đấu với quân tình nguyện Việt Nam; nhân dân Lào đã hết lòng ủng hộ các đơn vị bộ đội tình nguyện, nhờ đó mà đã đưa lại thắng lợi lớn cho hai dân tộc.

Nhân dân các nước Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã coi cuộc chiến đấu của quân đội và nhân dân ta như tiền tuyến chống chủ nghĩa đế quốc, kịch liệt lên án những âm mưu và hành động kéo dài và mở rộng chiến tranh của đế quốc Pháp - Mỹ, hết lòng ủng hộ và cổ vũ cuộc chiến đấu của nhân dân ta. Với một tinh thần quốc tế cao cả, nhân dân Pháp và Đảng Cộng sản Pháp đã ra sức ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta, đẩy mạnh cuộc đấu tranh anh dũng đòi chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Đông Dương, chống lại chính sách xâm lược của thực dân hiếu chiến Pháp.

Nhân dân các dân tộc bị áp bức, nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới cũng theo dõi cuộc chiến đấu của nhân dân ta với một sự đồng tình sâu sắc, với một lòng ủng hộ nhiệt liệt, coi thắng lợi Điện Biên Phủ như thắng lợi của bản thân mình.

Cẩm Trang


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​