Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019
Cập nhật lúc 15:59, Thứ Năm, 27/06/2019 (GMT+7)
.

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019;

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng và chỉ tiêu biên chế của các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện và tỉnh;

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo tuyển dụngcông chức, viên chức các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019 như sau:

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

76 chỉ tiêu thuộc 21 đơn vị

(CHI TIẾT THEO BẢNG TỔNG HỢP ĐÍNH KÈM).

2. Đối tượng dự tuyển

Những người đã tốt nghiệp các trường đại học, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng; đảm bảo điều kiện đăng ký dự tuyển và yêu cầu về trình độ đào tạo (chi tiết theo bảng tổng hợp đính kèm).

3. Đăng ký dự tuyển

3.1- Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo danh sách đính kèm.

Toàn bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm, ngoài bì hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức, viên chứccác cơ quan Đảng,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắknăm 2019” và thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú), đơn vị, vị trí dự tuyển, điện thoại và địa chỉ liên lạc. Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

3.2- Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh (theo mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm);

- Bản khai lý lịch (theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Bản sao giấy khai sinh (hợp lệ);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Quyết định kết nạp Đảng viên theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nếu có);

- Giấy tờ chứng minh việc miễn thi ngoại ngữ, tin học (nếu có);

- 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

3.3- Khi nộp hồ sơ dự tuyển, thí sinh mang theo hồ sơ gốc liên quan đến các thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển để cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ đối chiếu, xác nhận thông tin.

3.4- Mức lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/01 thí sinh; lệ phí dự tuyển nộp cùng với Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

4.Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển được phát hành kể từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 12/7/2019 (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật) tại Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk,số 15 - Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 08h-10h00

- Buổi chiều: Từ 14h-16h00

5.Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc theo quy định, kể từ 8h00 ngày 01/7/2019 đến hết 16h30’ ngày 01/8/2019 (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ Lễ theo quy định).

- Địa điểm tiếp nhận: Hồ sơ dự tuyển được nhận trực tiếp tại trụ sở các cơ quan, đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự tuyển (địa chỉ cụ thể theo bảng tổng hợp đính kèm); không nhận qua đường bưu chính; không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đã đăng ký dự tuyển; chỉ nhận hồ sơ theo đúng mẫu và đảm bảo các quy định tại Điểm 3 của Thông báo này.

6. Hình thức và nội dung tuyển dụng

Tuyển dụng thực hiện thông qua hình thức thi tuyển:

6.1- Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:

Phần 1: Kiến thức chung 60 câu hỏi, thời gian thi 60 phút.

Phần 2: Ngoại ngữ (một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

Phần 3: Tin học 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

- Người dự tuyển vào công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

c) Miễn thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

6.2- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thang điểm: 100 điểm.

d) Thời gian thi: 180 phút.

7. Đối tượng và điểm ưu tiên

7.1- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

7.2- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

7.3- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

8. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển

Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển được đăng tải trên CổngThông tin điện tử của tỉnh và niêm yết công khai ít nhất trước 05 ngày tổ chức thi tuyển tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

Thời gian và địa điểm thi tuyển do Hội đồng tuyển dụng thông báo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai theo quy định.

Ghi chú: Bạn đọc nhấp chuột vào dòng chữ in đậm: CHI TIẾT THEO BẢN TỔNG HỢP ĐÍNH KÈM để xem cụ thể.

Nơi nhận:

- Báo Đắk Lắk, CổngThông tin điện tử

tỉnh Đắk Lắk (để đăng tin),

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể

chính trị - xã hội tỉnh,

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,

đảng ủy trực thuộc,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (b).

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 

 

 

Êban Y Phu

 

,