Multimedia Đọc Báo in

Ký kết hợp tác phát triển du lịch Đắk Lắk - Khánh Hòa giai đoạn 2023 – 2025

18:11, 19/08/2023

Ngày 18/8, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk giai đoạn 2023 – 2025.

Lễ ký kết nằm trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk giai đoạn 2023 – 2025 do Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Đắk Lắk tổ chức.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk trao thỏa thuận hợp tác.

Nội dung ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2023 - 2025 gồm: Hợp tác trên lĩnh vực quản lý nhà nước; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch; hợp tác kêu gọi đầu tư; hợp tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Hai bên thống nhất hỗ trợ nhau phát huy được những lợi thế về tài nguyên du lịch của mỗi địa phương, khai thác các nguồn lực một cách hợp lý, giải quyết nhu cầu thực tiễn của địa phương và tạo ra một động lực mới cho sự phát triển du lịch bền vững của hai địa phương.

Doanh nghiệp Đắk Lắk giới thiệu sản phẩm đến lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Trong khuôn khổ của chương trình, các đơn vị Đắk Lắk đã đi khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp của 2 tỉnh…

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.