Multimedia Đọc Báo in

Triển khai hệ thống Quản lý tài liệu điện tử và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

17:55, 24/10/2021

Trong tháng 12-2021, tỉnh Đắk Lắk sẽ thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đó là một trong những mục tiêu của Kế hoạch triển khai hệ thống Quản lý tài liệu điện tử và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh.

Cùng với đó, địa phương đặt ra mục tiêu sẽ hoàn thành nâng cấp hệ thống iGate đảm bảo kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu với hệ thống Quản lý tài liệu điện tử tỉnh. Trong năm 2022 sẽ hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực tương ứng 50% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và 40% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC 50% tại bộ phận Một cửa cấp huyện và 30% bộ phận Một cửa cấp xã. Tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó); hoàn thành nâng cấp hệ thống iDesk đảm bảo kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu với hệ thống Quản lý tài liệu điện tử tỉnh.

a
Cán bộ xã Ea Drông (thị xã Buôn Hồ) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. (Ảnh minh họa)

Từ nǎm 2023-2025, tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện và bộ phận một cửa cấp xã để tăng tối thiểu 30% số đơn vị thực hiện mỗi cấp, mỗi năm cho đến khi đạt 100%.

Ít nhất 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó); 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

Hệ thống Quản lý tài liệu điện tử sẽ được triển khai tại 30 đơn vị cấp tỉnh, 15 đơn vị cấp huyện, 184 đơn vị cấp xã; đồng thời, triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại 19 đơn vị cấp tỉnh, 15 đơn vị cấp huyện và 184 đơn vị cấp xã.

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến gần 49 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn tài trợ, huy động hợp pháp khác...

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Ổn định thị trường xăng dầu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Chưa bao giờ, thị trường xăng dầu có nhiều biến động như thời gian vừa qua. Ngành chức năng, đơn vị cung ứng mặt hàng này đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn để thị trường xăng dầu được ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, tiêu dùng của người dân trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán sắp đến.