Multimedia Đọc Báo in

Triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố

08:28, 13/08/2022

Theo Kế hoạch triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, buôn, tổ dân phố để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số tại địa phương.

Cùng với đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để xem xét, lựa chọn thí điểm thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố của từ 5 đến 10 xã, phường, thị trấn; gửi Quyết định thành lập và danh sách thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/9/2022 để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Một hội nghị giới thiệu về chuyển đổi số trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. (Ảnh minh họa)
Một hội nghị giới thiệu về chuyển đổi số trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. (Ảnh minh họa)

Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác chuyển đổi số đến người dân. Bên cạnh đó, trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; hướng dẫn các nội dung cơ bản về an toàn, an ninh thông tin; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó cùng chính quyền địa phương xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại thôn, buôn, tổ dân phố.

Phấn đấu đến hết năm 2022 đạt chỉ tiêu 30% hộ gia đình có tài khoản thanh toán điện tử, ví điện tử; khuyến khích các hộ gia đình đã mua và bán trên các sàn TMĐT làm đầu tàu dẫn dắt các hộ gia đình có nhu cầu tham gia; số hóa địa chỉ nhà dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn các xã…

Tổ công nghệ số cộng đồng được quản lý dựa trên nền tảng số Zalo. Mỗi xã, phường, thị trấn tạo một nhóm chung bao gồm lãnh đạo UBND cấp xã, các Tổ công nghệ số cộng đồng, lãnh đạo UBND cấp huyện, Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp tham gia triển khai…

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc