Multimedia Đọc Báo in

Krông Ana nỗ lực xây dựng nông thôn mới

09:07, 29/01/2024

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, huyện Krông Ana đã và đang nỗ lực phấn đấu, tập trung hoàn thành các tiêu chí, sớm đưa các xã về đích NTM.

Huyện Krông Ana có 1 thị trấn là đô thị loại IV và 7 xã; có 77% dân cư là vùng nông thôn, trong đó khoảng 30% là đồng bào dân tộc thiểu số với 30 dân tộc. Thời điểm bắt đầu xây dựng NTM, Krông Ana có tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, cơ sở hạ tầng còn kém, thiếu đồng bộ, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, do đó chương trình xây dựng NTM của huyện khó "chồng" khó.

Nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng xã Dur Kmăl.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, toàn huyện đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao từ cấp ủy, chính quyền đến mỗi người dân tại các xã. Các đơn vị, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM đối với cuộc sống, nhờ đó mà người dân luôn đồng tình ủng hộ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chương trình xây dựng NTM đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện một cách toàn diện. Người dân đã phát huy được vai trò chủ thể, tự giác đầu tư, nâng cấp nhà cửa, đường làng ngõ xóm và tình nguyện hiến đất, góp tiền, góp ngày công để xây dựng đường giao thông, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, nền kinh tế của huyện ngày càng phát triển theo hướng bền vững, nông nghiệp phát triển gắn với công nghiệp, dịch vụ; xã hội phát triển bình đẳng, dân chủ, giàu bản sắc văn hóa; môi trường sinh thái được bảo vệ, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tuyến đường chính vào trung tâm huyện Krông Ana.

Tính đến cuối năm 2023, huyện đã đạt 129/133 tiêu chí NTM, đạt 96,99%, bình quân đạt 18,43 tiêu chí/xã. Trong đó có 5 xã đã đạt chuẩn NTM, gồm các xã: Quảng Điền, Bình Hòa, Băng Adrênh, Dray Sáp và Ea Na). Xã Ea Bông đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về thực hiện xây dựng NTM nâng cao, toàn huyện đã đạt 45/95 tiêu chí (tăng 19 tiêu chí so với cuối năm 2022), đạt 47,37% .

Có thể thấy, những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực, cố gắng, sự đoàn kết, đồng lòng, vào cuộc tích cực và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện nhà. Tuy nhiên, theo lộ trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, Krông Ana vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn. Chẳng hạn như, ở Bộ tiêu chí về NTM giai đoạn 2021 - 2025, tiêu chí thu nhập phải đạt từ 41 - 53 triệu đồng trở lên/người và tăng 3 triệu đồng/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều đạt dưới 8,5%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn ≥30%, trong đó ≥10% từ hệ thống cấp nước tập trung. Song, trên thực tế, các xã chưa đạt chuẩn NTM của huyện đều là những địa bàn khó khăn, có nhiều buôn đồng bào dân tộc thiểu số, đa phần người dân phát triển kinh tế dựa vào nông nghiệp nhưng còn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún…, dẫn đến việc thực hiện một số tiêu chí gặp trở ngại. Do đó, huyện rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, các cấp, ngành trong tỉnh; có thêm cơ chế, chính sách ưu tiên, cơ chế đặc thù hỗ trợ để địa phương có thể tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, NTM nâng cao theo lộ trình đã đề ra.

 Nguyễn Thanh Vũ

Chủ tịch UBND huyện Krông Ana


Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.