Multimedia Đọc Báo in

Phấn đấu tăng trưởng tín dụng chính sách xã hội năm 2024 đạt 8% trở lên

17:15, 02/01/2024

Chiều 2/1/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã tổ chức họp tổng kết tình hình hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà – Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở ngành, địa phương và Chi nhánh NHCSXH tỉnh triển khai hiệu quả công tác cho vay tín dụng chính sách ưu đãi; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương để không ngừng nâng cao hoạt động tín dụng chính sách, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tập trung triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở.

Trong năm qua, đã có 47.858 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với tổng số vốn cho vay hơn 2.086 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 7.356 tỷ đồng, tăng hơn 1.025 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 16,2%, với 168.816 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ nguồn vốn Trung ương hơn 6.922 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 94,2%; dư nợ vốn ủy thác từ ngân sách địa phương 433,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,8%.

Chất lượng tín dụng chính sách xã hội được kiểm soát hiệu quả, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh gần 9,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,13%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (dưới 0,2%); có 14/15 phòng giao dịch cấp huyện có nợ quá hạn giảm so với cuối năm 2022, 106/184 xã không có nợ quá hạn.

Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà chủ trì cuộc họp
Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà chủ trì cuộc họp

Theo đánh giá tại cuộc họp, công tác tín dụng chính sách vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: một số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nên bị cắt giảm một số chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, nên người dân gặp khó khăn về nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất, trong khi nguồn vốn ủy thác của địa phương qua NHCSXH còn thấp nên chưa đáp ứng đủ nguồn vốn cho người dân vay; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của một số hội, đoàn thể nhận ủy thác chưa cao; công tác sắp xếp hồ sơ lưu trữ của hội, đoàn thể và tổ tiết kiệm và vay vốn chưa đầy đủ, khoa học…

Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà đánh giá cao những kết quả đạt được năm 2023 về chính sách tín dụng ưu đãi, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Năm 2024, Ban đại diện cần tiếp tục tham mưu cho các sở, ban, ngành, địa phương các cấp thực hiện tốt kế hoạch, chỉ thị của Trung ương và địa phương; thực hiện tốt các chương trình cho vay, phấn đấu tăng trưởng tín dụng từ 8% trở lên; kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, tổng nợ quá hạn và khoanh dưới 0,2%.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng; đôn đốc, xử lý, thu hồi nợ quá hạn, nợ tồn đọng.

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đắk Lắk thông tin về tình hình tăng trưởng tín dụng năm 2023
Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đắk Lắk Đào Thái Hòa thông tin về tình hình tăng trưởng tín dụng năm 2023

Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và NHCSXH nắm bắt danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để làm cơ sở giải ngân vốn, trong đó, đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chuyển nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương ngay từ đầu năm 2024 để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, cần thực hiện tốt những nội dung ủy thác, giám sát việc sử dụng vốn của hộ vay, phân tích nợ để xử lý nợ rủi ro…

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc