Multimedia Đọc Báo in

Ngành thuế rà soát, chuẩn hóa dữ liệu gần 810 nghìn mã số thuế cá nhân

19:35, 28/02/2024

Cục Thuế tỉnh cho biết, đến cuối tháng 1/2024 đã rà soát, chuẩn hóa dữ liệu gần 810 nghìn mã số thuế (MST) cá nhân bảo đảm an toàn quyền lợi, an toàn thông tin cho người nộp thuế.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến đến chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho MST theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06), Cục Thuế tỉnh đã thành lập tổ chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ, ban hành các văn bản để doanh nghiệp, các cấp, các ngành cùng phối hợp thực hiện…

Kết quả, đến cuối tháng 1/2024, tổng số MST đã rà soát khớp đúng với dữ liệu của Bộ Công an là 809.916/1.237.977 (chiếm tỷ lệ 65,42%), trong đó các địa bàn đạt tỷ lệ bình quân cao hơn toàn ngành, gồm: huyện Ea Kar (76,25%), thị xã Buôn Hồ (74,83%), huyện Ea Súp (74,3%).

Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khở tạo từ máy tính tiền.
Cán bộ ngành thuế hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền tại TP. Buôn Ma Thuột.

Cục Thuế tỉnh đề ra mục tiêu, lộ trình đến cuối tháng 12/2024 phải rà soát, cập nhật hoàn thành tối thiểu 128.573 MST (90%) từ nhóm 1 đến 4, bao gồm các đối tượng: cá nhân đang hoạt động có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công (nhóm 1); sử dụng đất phi nông nghiệp (nhóm 2); hộ kinh doanh (nhóm 3); cá nhân không thuộc nhóm 1, 2, 3 nhưng có phát sinh nghĩa vụ thuế nợ/nộp thừa (nhóm 4) và 292.660 MST (30%) cho các đối tượng khác (nhóm 5).

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, toàn ngành Thuế sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Công nghệ thông tin, Cục Thuế về công tác rà soát, xử lý MST; tăng cường tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế rà soát, thay đổi thông tin đăng ký thuế; phân công rõ trách nhiệm của các bộ phận, của từng công chức thuế tham gia vào quá trình xử lý MST; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện để đảm bảo mục tiêu đề ra…

Khánh Huyền

 


Ý kiến bạn đọc