Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Tổng giá trị sản xuất quý I/2024 tăng 20,7% so với cùng kỳ

17:34, 09/04/2024

Trong quý I/2024, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện Ea Kar đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất của huyện trong quý I/2024 (giá so sánh năm 2010) trên 3.420 tỷ đồng (tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước); giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá cố định 2010) là 831,6 tỷ đồng (tăng 30,8%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ là 3.037 tỷ đồng (tăng 10,7%); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 50,5 tỷ đồng (bằng 29,62% kế hoạch tỉnh giao).

Huyện tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng vùng sản xuất, vùng liên kết tập trung và thương hiệu sản phẩm, đến nay đã có 14 sản phẩm OCOP và 7 sản phẩm được chứng nhận VietGAP.

ncvn
Cụm công nghiệp Ea Đar (huyện Ea Kar) góp phần thúc đẩy công nghiệp, thiểu thủ công nghiệp của huyện phát triển. 

Huyện Ea Kar tập trung thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các chương trình, dự án lớn, trọng điểm. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; công tác quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể đạt hiệu quả. 

Trong quý II/2024, huyện Ea Kar tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy nhanh thực hiện xây dựng và phát triển huyện Ea Kar trở thành thị xã; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng, Dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; nâng cao hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, rà soát bổ sung Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2022 - 2030.

Bên cạnh đó, huyện thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, du lịch; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới…

Nguyễn Xuân
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.