Multimedia Đọc Báo in

Ký kết Quy chế phối hợp trong tăng cường tiết kiệm điện

14:57, 11/05/2024

Chiều 10/5, Sở Công Thương Đắk Lắk và Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

a
Hai bên thực hiện nghi thức ký kết Quy chế phối hợp. 

Theo Quy chế, Sở Công Thương Đắk Lắk và PC Đắk Lắk sẽ phối hợp trong xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch, giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo cung ứng điện, tiết kiệm điện và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống; phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Hằng năm, Sở Công Thương sẽ công bố công khai trên các cổng dịch vụ công trực tuyến kết quả tiết kiệm điện của các địa phương, cơ quan hành chính sự nghiệp, mức tiêu hao năng lượng của các doanh nghiệp sản xuất thuộc đối tượng tuân thủ quy định của Nhà nước.

Sở Công Thương cũng chủ trì các công việc liên quan đến đề xuất UBND tỉnh việc tổ chức phân bổ chỉ tiêu và xác định, đánh giá mức độ thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện năng của từng địa phương, các hoạt động điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại và thương mại trong năm kế hoạch.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất… trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Trên cơ sở báo cáo của PC Đắk Lắk hằng năm và trong giai đoạn, Sở Công Thương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác tiết kiệm điện và có biện pháp xử lý đối với các đơn vị vi phạm quy định tiết kiệm điện…       

Hương Cẩm


Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.