Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

20:10, 01/11/2023

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 9573/UBND-NNMT, ngày 1/11/2023 về việc tăng cường triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường công tác quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh, đảm bảo lộ trình thực hiện việc phân loại CTRSH từ hộ gia đình, cá nhân theo quy định khoản 7, Điều 79 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (chậm nhất là đến ngày 31/12/2024), UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý CTRSH, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

a
Người tiêu dùng lựa chọn ống hút thân thiện môi trường thay ống hút nhựa tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột. (Ảnh minh họa)

Theo đó, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể triển khai phân loại CTRSH theo quy định tại cơ quan, đơn vị; thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về phân loại CTRSH tại nguồn.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện việc phân loại CTRSH tại nguồn theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học triển khai lồng ghép giáo dục, truyền thông về phân loại CTRSH tại nguồn thông qua các hoạt động chính khóa và ngoại khóa, các phong trào thi đua tại trường học các cấp nhằm tạo ý thức tự giác cho các em học sinh trong hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phân loại CTRSH tại nguồn cho các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý về thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn và giảm thiểu sử dụng túi ni lông, dần thay thế bằng các vật dụng sử dụng nhiều lần, thân thiện, hạn chế ô nhiễm môi trường. Huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn để thực hiện hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn ở địa phương.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc