Multimedia Đọc Báo in

Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội Đắk Lắk năm 2021

08:19, 01/01/2022

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch (KH) phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành, các doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện “mục tiêu kép”, tỉnh đã đạt 14/16 chỉ tiêu đề ra. 

 

 

Nội dung: Thế Hùng

Đồ họa: Đức Văn


Ý kiến bạn đọc