Multimedia Đọc Báo in

Chiến dịch Hồ Chí Minh - Mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam

14:37, 25/04/2022

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - chiến dịch tiến công chiến lược trong tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 - là mốc son chói lọi, đánh dấu cuộc kháng chiến chồng Mỹ cứu nước đã kết thúc thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.  

 

 

Nội dung: Huyền Nhung

Trình bày: Lê Công Định 


Ý kiến bạn đọc