Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk” (22/11/1904 - 22/11/2024)

20:30, 04/03/2024

Từ ngày 7/3 đến 30/6/2024 sẽ diễn ra Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk” (22/11/1904 - 22/11/2024).

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của tỉnh Đắk Lắk qua 120 năm xây dựng và phát triển, nổi bật những thành tựu to lớn, dấu ấn quan trọng và bài học lịch sử mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Nội dung: Lan Anh

Trình bày: Công Định


Ý kiến bạn đọc