Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Năng xử lý vi phạm về giao thông với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

10:08, 29/09/2023

Ngày 28/9, UBND huyện Krông Năng ban hành công văn số 1529/UBND-CAH về “Tăng cường việc chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”.

Công văn nêu rõ, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới" và Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới”, thời gian qua, Bộ Công an, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp với quyết tâm hình thành “văn hóa giao thông” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn dân.

Đặc biệt, gần đây, Bộ Công an chỉ đạo thành lập các Tổ công tác chủ trì phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chuyên đề “Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container” và chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.

Sau một thời gian triển khai, các Tổ công tác của Bộ Công an phát hiện nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về TTATGT, trong đó chủ yếu là vi phạm về nồng độ cồn.Tất cả các trường hợp vi phạm, Tổ công tác của Bộ Công an đều làm rõ thông tin cá nhân người vi phạm, gửi thông báo vi phạm, kiến nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm.

123
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Krông Năng kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông.

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tối đa việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT, UBND huyện yêu cầu: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, trường học, UBND các xã, thị trấn quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về TTATGT, nhất là thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông”.

Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về TTATGT, khi bị lực lượng cảnh sát giao thông gửi văn bản thông báo lỗi vi phạm đến cơ quan, đơn vị quản lý đều phải xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, quy chế, nội quy của đơn vị, địa phương mình; đồng thời công khai thông báo trong các cuộc họp, giao ban đơn vị để làm gương cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khác.

Lãnh đạo UBND huyện sẽ xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về TTATGT gây tai nạn giao thông, nhất là lỗi vi phạm về nồng độ cồn bị Tổ công tác của Bộ Công an, Công an tỉnh phát hiện và có văn bản thông báo gửi về cho đơn vị, địa phương quản lý; khi nhận được văn bản thông báo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về TTATGT nhưng không chỉ đạo xử lý hoặc xử lý không nghiêm túc.

UBND huyện cũng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện trong quá trình xử lý các vi phạm về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về TTATGT phải thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý theo đúng quy định.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc