Multimedia Đọc Báo in

Vietinbank thông báo mời chào hàng

22:25, 16/01/2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk thông báo mời chào hàng hóa dịch vụ với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp hàng hóa dịch vụ bảo vệ cho trụ sở Chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ    

- Giá gói thầu: 2.390.000.000 đ (Hai tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng y)

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Cung cấp 12 Bảo vệ  trụ sở Chi nhánh và các phòng giao dịch có kho trực thuộc Chi nhánh.

+ Cung cấp 10 Bảo vệ phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh không có kho

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 01/02/2023 đến hết 31/01/2024.

2. Nguồn vốn: Chi phí hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

5. Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00, ngày 17 tháng 01 năm 2023 đến trước 16 giờ 00, ngày 30 tháng 01 năm 2023 trong giờ hành chính.

6. Địa điểm phát hành HSYC: HSYC được phát hành miễn phí tại

+ Phòng TCHC Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk.

+ Địa chỉ: 35 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

+ Điện thoại: 02623.954266

7. Bảo đảm dự thầu: Không

8. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00, ngày 31 tháng 01 năm 2023

9. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 31 tháng 01 năm 2023


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia