Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc

Cách ly xã hội toàn xã Vụ Bổn theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

17:00, 11/08/2021

Ngày 11-8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 huyện Krông Pắc có Quyết định số 3937/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn bộ xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc) theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, thời gian cách ly 14 ngày (từ 12 giờ ngày 11-8 đến hết ngày 25-8-2021). Phạm vi cách ly toàn bộ xã Vụ Bổn, gồm 4.019 hộ dân. 

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Krông Pắc yêu cầu mọi người dân thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn, buôn cách ly với thôn, buôn và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. 

Toàn thể nhân dân xã Vụ Bổn tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, để bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng. 

Giao UBND xã Vụ Bổn chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện: Y tế, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Kinh tế và Hạ tầng và cơ quan, đơn vị liên quan thiết lập ngay các chốt kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ 24/24h khu vực phong tỏa và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh, trật tự và an sinh xã hội với đối tượng cách ly y tế. 

Lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc).
Lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc).

Các phòng, ban, ngành thuộc huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND xã Vụ Bổn tổ chức triển khai thiết lập phong tỏa vùng cách ly đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Cũng trong ngày 11-8, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Krông Pắc có Quyết định số 3936/QĐ-BCĐ về việc thành lập chốt kiểm soát an ninh trật tự phòng, chống dịch COVID19 tại địa bàn xã Vụ Bổn để kiểm soát người ra, vào địa bàn xã. Cụ thể, thành lập 3 chốt gồm: chốt số 1 tại tuyến đường giáp ranh giữa xã Ea Kuăng và xã Vụ Bổn; chốt số 2 tại tuyến đường giáp ranh giữa xã Ea Kly và xã Vụ Bổn; chốt số 3 tại đường giáp ranh giữa xã Ea Ô (huyện Ea Kar) và xã Vụ Bổn. Thời gian hoạt động của các chốt kiểm soát từ 13 giờ ngày 11-8 đến hết ngày 25-8-2021.

Theo số liệu từ BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Krông Pắc, tính đến 16 giờ ngày 11-8, xã Vụ Bổn ghi nhận 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Kim Hoàng


Ý kiến bạn đọc