Multimedia Đọc Báo in

Sở Giáo dục và Đào tạo: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến còn thấp

17:26, 09/11/2021

Ngày 9-11, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của tỉnh (Đoàn kiểm tra số 2038) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) theo hình thức trực tuyến.

Qua làm việc, Đoàn kiểm tra 2038 đánh giá, thời gian qua Sở GD-ĐT đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác CCHC trong toàn ngành. Sở đã ban hành các kế hoạch và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác CCHC. Các nội dung cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt.

Kiểm tra CCHC đối với Sở GD-ĐT theo hình thức trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình)
Kiểm tra CCHC đối với Sở GD-ĐT theo hình thức trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình)

Công tác triển khai việc ứng dụng CNTT cơ bản đúng kế hoạch đề ra. Việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử thường xuyên thực hiện. Các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh như Hệ thống iGate, iDesk, thư điện tử được cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thường xuyên. Đến thời điểm báo cáo (từ tháng 1-2020 đến hết tháng 4-2021), Sở GD-ĐT đã giải quyết 1.887 hồ sơ TTHC, trong đó giải quyết trước hạn 1.143 hồ sơ, đúng hạn 738 hồ sơ, quá hạn 3 hồ sơ…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC tại đơn vị vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Chỉ số CCHC Sở GD-ĐT năm 2020 xếp hạng 18/18 sở, ban, ngành (giảm 3 bậc so với năm 2019). Tuy nhiên so với kết quả Chỉ số CCHC tốt nhất của Sở là năm 2016 đã tụt 11 bậc (năm 2016 xếp thứ 7/18 sở, ban, ngành).

Trong năm 2020, đơn vị chưa có sáng kiến CCHC triển khai rộng rãi. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp năm 2020 về chất lượng phục vụ của Sở thông qua điều tra xã hội học chưa đạt 90% (chỉ đạt 82,81% - thấp trên địa bàn tỉnh). Đơn vị vẫn còn tình trạng giải quyết TTHC trễ hẹn; chưa thực hiện việc hỗ trợ cho công chức đầu mối kiểm soát TTHC; tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp…

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 2038 Hoàng Mạnh Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh chụp màn hình)
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 2038 Hoàng Mạnh Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 2038 Hoàng Mạnh Hùng đề nghị Sở GD-ĐT trong thời gian tới cần xây dựng kế hoạch tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu; xây dựng và thực hiện kế hoạch cải thiện Chỉ số CCHC năm 2021 để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, Sở cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, chỉ đạo thực hiện giải quyết TTHC trên hệ thống iGate, tăng cường tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp giải quyết TTHC ở mức độ 3 và 4, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay; thường xuyên quán triệt công chức, viên chức sử dụng các hệ thống thư điện tử công vụ, iDesk, iGate để xử lý công việc; sớm triển khai thanh toán điện tử đối với các dịch vụ công có thu phí, lệ phí; thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử hoàn toàn trên Hệ thống iDesk; phấn đấu năm 2022 đạt 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng….

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc