Multimedia Đọc Báo in

Thành viên UBND tỉnh thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X

07:45, 23/11/2022

Chiều 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì phiên họp thông qua thành viên UBND tỉnh nội dung trình Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X và nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà và các thành viên UBND tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến và thống nhất với các dự thảo nội dung trình Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X bao gồm: Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết về giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững;

Các đại biểu tham dự phiên họp.
Các đại biểu tham dự phiên họp.

Các thành viên UBND tỉnh cũng thống nhất dự thảo các nội dung: Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết nguồn vốn sự nghiệp ngân sách địa phương bố trí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để trình Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại phiên họp.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật, các thành viên UBND tỉnh cũng thống nhất giao Sở Tài chính, Sở Tư pháp và Ban Pháp chế - HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung để sớm trình HĐND tỉnh xem xét.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đóng góp ý kiến tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị các đơn vị chủ trì soạn thảo các dự thảo nghị quyết tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các thành viên UBND tỉnh, đồng thời tiếp tục lấy ý kiến bằng văn bản, tổng hợp, bổ sung, sớm hoàn thiện nội dung để UBND ban hành văn bản theo thẩm quyền và trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X sắp tới.

Khả Lê

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc
Với những người lính mang quân hàm xanh, khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Điều này càng thôi thúc họ vượt khó, đem hết sức mình bảo vệ từng đường biên cột mốc, bảo vệ biên cương lãnh thổ.