Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản đối với hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn giải quyết

20:55, 27/12/2023

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND, ngày 27/12/2023 về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản đối với hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) quá hạn giải quyết trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC, bảo đảm TTHC được thực hiện đúng trình tự, thời gian quy định; không để xảy ra tình trạng giải quyết quá hạn mà không có lý do chính đáng.

a
Cán bộ xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột) tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính của người người. (Ảnh minh họa)

Kiểm tra, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC để kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giải quyết chậm, nhũng nhiễu, tiêu cực, phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC theo quy định.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC; định kỳ hàng tháng công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ theo quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nghiêm túc việc “xin lỗi bằng văn bản đối với hồ sơ TTHC quá hạn giải quyết, do sai sót trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC”. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm trễ trong giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật khi để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết TTHC. Đối với các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng dẫn đến việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ được xã hội quan tâm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp thì phải được xử lý nghiêm theo quy định...

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc