Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến

17:34, 24/06/2024

Theo thống kê số liệu trên hệ thống iGate (Hệ thống một cửa điện tử) từ ngày 1/1 - 14/6, huyện Krông Pắc đang dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến với mức 88,32%.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết hơn 20.000 hồ sơ TTHC, trong đó có hơn 13.500 hồ sơ lĩnh vực chứng thực và gần 6.500 hồ sơ lĩnh vực khác. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến lĩnh vực chứng thực đạt 83,94%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến lĩnh vực khác đạt 97,44%.

Người dân thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ea Yông (huyện Krông Pắc).
Người dân thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ea Yông (huyện Krông Pắc).

Ngoài ra, huyện Krông Pắc cũng đang dẫn đầu toàn tỉnh về thanh toán trực tuyến đối với TTHC phát sinh nghĩa vụ tài chính với tỷ lệ hồ sơ có thanh toán trực tuyến là 12,83%.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC trực tuyến của toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 30,47%. Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản nhắc nhở 5 đơn vị cấp huyện có tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến thấp.

Đinh Nga

 


Ý kiến bạn đọc