Multimedia Đọc Báo in

Nông dân trên hành trình số hóa

08:38, 03/04/2024

Đóng vai trò chủ lực trong chuyển đổi số nông nghiệp, người nông dân ngày nay cần có thêm kiến thức, kỹ năng để thay đổi tư duy sản xuất theo hướng tích cực, thích ứng với yêu cầu đòi hỏi của nền nông nghiệp ngày càng hội nhập và cạnh tranh.

Phòng Văn hóa - Xã hội (thực hiện) 


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia