Multimedia Đọc Báo in

Chính sách mới đối với nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

18:41, 23/06/2023

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/6/2023 về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, đối tượng được hưởng bao gồm: Nghệ nhân nhân dân; Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thường trú tại tỉnh Đắk Lắk; Nghệ nhân tỉnh Đắk Lắk được huy động tham gia sinh hoạt tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội)

Mức hỗ trợ theo mức: Nghệ nhân nhân dân: 2.000.000 đồng/người/tháng; Nghệ nhân ưu tú: 1.500.000 đồng/người/tháng; Nghệ nhân đang sinh hoạt hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: 1.000.000 đồng/người/tháng. 

Các nghệ nhân Đắk Lắk trình diễn tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Ngoài mức hỗ trợ quy định theo Nghị quyết này, các đối tượng trên vẫn được hưởng các khoản hỗ trợ theo Quy định của pháp luật.

Việc hỗ trợ sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo niềm tin, động lực để các nghệ nhân cùng nhau đoàn kết giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Tây Nguyên.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc