Multimedia Đọc Báo in

Khói bếp bay lên

07:52, 09/04/2023

Đâu rồi khói bếp bay lên

Chiều tôi cõng rạ rơm mềm quê xưa

Cời tro trấu trộn bóng mưa

Đồng đầy tôi ngước mùa chưa trở về

 

Mỏng từ làn thuốc vân vê

Bay vào rưng rức bóng mê cha gầy

Ngỡ chân chiều lạc đường mây

Lối tôi sông vắng đò đầy mẹ trông

 

Chập chờn khói nhớ bên sông

Lắng mùi cơm sượng rối lòng rạ hun

Ấm vào vai gió rét luồn

Đồng xa xắt gốc mây buồn trăng rơi

 

Nhà cao san sát làng ơi

Tiếng truyền thanh át chưa nguôi sáo diều

Khói còn vịn bóng tre xiêu

Nghe tôi kể lại những điều thảo thơm

 

Bây giờ chẳng đặng áo cơm

Bếp tôi khói thoảng rũ hồn bay đi

Còn không niềm gió vân vi

Phập phù thổi lửa thầm thì ngấm mưa.

Dương Thắng


Ý kiến bạn đọc