Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk chào xuân

07:04, 28/01/2024

Từ đỉnh Chư Yang Sin gọi mặt trời

Sê Rê Pốk hòa ca trăm ngọn thác

Giang tay đón chào mùa xuân Đắk Lắk

Rừng núi reo vui theo nhịp xuân hồng.

 

49 dân tộc anh em quần tụ cộng đồng

Hỏi có nơi đâu đông vui như thế.

Tiếng chiêng ngân nối bao thế hệ

Nối lời yêu gửi đến mai sau!

 

Nẻo đường xuân biết mấy tự hào

Hương cà phê toả năm châu thơm ngát

Cao su vươn trời gọi ong về làm mật

Lời ay ray chếnh choáng mắt môi say!

Hữu Chỉnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.