Multimedia Đọc Báo in

Dùng dằng chiều đi

07:34, 21/04/2024

Đâu có phải, chiều dùng dằng sợ hết

Khi chiều đi, đâu hết trong mắt chiều.

 

Người cũng bảo năm cùng tháng tận

Tận cùng nơi này, khởi phát nơi kia.

 

Như mùa Xuân, ta níu không ở lại

Dùng dằng chi, bên Hạ tiếng ve kêu.

 

Sông bên lở, bên bồi, dòng luân chuyển

Xanh bên này, nhớ ngút ngát bên kia.

 

Em cũng vậy, sau những lần đi, đến

Có hề chi, đôi mắt liếc, đưa tình.

 

Ta tĩnh lặng, một đời ta tĩnh lặng

Có bao giờ đo sóng ở đáy sông.

 

Ta đâu phải cứ dùng dằng, sợ hết

Khi chiều đi chẳng hết, phía trăng lên.

Từ Dạ Linh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.