Multimedia Đọc Báo in
Ngành Y tế gặp nhiều khó khăn khi thiếu thuốc điều trị
14:56, 21/07/2022
Nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đang rơi vào tình trạng thiếu thuốc điều trị, gây ảnh hưởng lớn đến công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

(Video) Gỡ khó trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, thể hiện tính chuyên nghiệp, phù hợp với thực tiễn.